Phương thức nhận thầu nhân công xây dựng - Thi công phần nề: *  Đơn giá: 950.000 đ - 1.300.000 đ /m² xây dựng. *  Chi tiết đơn giá: -  Đơn giá trên chỉ bao gồm thi công PHẦN& ...