Chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần xây dựng công trình Đà Nẵng.                                                     ...