Image

Nhà phố 3 tầng

1. Nhà phố 3 tầng 3.75*14.2m

Chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần xây dựng công trình Đà Nẵng.
                                                               125 - Trường Chinh - Kiến An - Hải Phòng.
                                                               Điện Thoại: 0313.50.30.61.
                                                              Hotline: 0903.435.467 - 0934.342.728

0225 503 061