Dịch vụ thiết kế

Phương thức xây dựng

Đối tác

Phong thủy trả phí

(DNHN)Những giá trị cốt lõi mà Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Đà Nẵng mang lại cho khách hàng là chất lượng, tiến độ và quan trọng nhất đó là chữ tín. Chủ tịch hội đồng quản trị - giám đốc Đặng Văn Hưng

Đây cũng là tôn chỉ mà Công ty đã và đang theo đuổi để định vị thương hiệu của mình trong mắt khách hàng cũng như trên thị trường xây dựng. Phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Hưng – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Đà Nẵng xoay quanh thị trường xây dựng hiện nay và những trăn trở của công ty trong việc tháo gỡ khó khăn, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.Ông Đặng Văn Hưng CTHĐQT - GĐ
Công ty xây dựng Công Trình Đà Nẵng .
Đọc tiếp

chiakhoa nhan_cong
cai_tao_cong_trinh phan_tho
phan_hoan_thien thiet_ke
ep_coc bao_hanh_cong_trinh