Dịch vụ thiết kế

Phương thức xây dựng

Đối tác

Phong thủy trả phí

  • Trang chủ > Xây dựng

Hiện nay Công ty nhận đảm nhiệm kiểm định, thẩm định hồ sơ, dự toán các công trình xây dựng, cụ thể như sau:
 1. Dịch vụ kiểm định hồ sơ kỹ thuật thi công:
- Hình thức: Kiểm tra tính chính xác, sự đồng nhất giữa các bản vẽ, các lỗi bản vẽ. Kiểm tra toàn bộ các hồ sơ thiết kế kiến trúc, cấu tạo, điện, nước, chống sét, kết cấu. Nếu phát hiện sai sót, công ty chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp với chủ nhà hoặc thông báo lại với đơn vị thiết kế để tiến hành chỉnh sửa.

- Thời gian thực hiện: 05 - 10 ngày tuỳ theo độ phức tạp của hồ sơ.

- Hình thức thực hiện: Chủ nhà bàn giao một bản sao bộ hồ sơ kỹ thuật thi công cho Công ty, sau đó hai bên tiến hành ký hợp đồng kiểm định.

 2. Dịch vụ kiểm định dự toán, báo giá thi công:

- Hình thức: Kiểm tra tính chính xác về khối lượng và định mức các vật tư cơ bản, kiểm tra quá trình thống kê từ bản vẽ ra dự toán, kiểm tra cơ bản đơn giá của từng hạng mục.
- Thời gian thực hiện: 05 - 10 ngày tuỳ theo độ phức tạp của hồ sơ.
- Hình thức thực hiện: Chủ nhà bàn giao một bản sao bộ hồ sơ kỹ thuật thi công và một báo giá thi công chi tiết cho Công ty, sau đó hai bên tiến hành ký hợp đồng kiểm định.

                Chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần xây dựng công trình Đà Nẵng.
                                               125 - Trường Chinh - Kiến An - Hải Phòng.
                                                Điện Thoại: 0313.503.061.
                                                Hotline: 0903.435.467 - 0934.342.728